021-22664813   |  021-22664702

فرزند خواندگی

وکیل حقوقی فرزند خواندگی

این روزها خوشبختانه فرزند خواندگی با استقبال خوبی از سوی افراد جامعه ما مواجه شده است، امر پسندیده فرزند خواندگی در قانون کشور ما در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به رسمیت شناخته شده است.

چه افرادی طبق قانون می توانند فرزندی را به سرپرستی بگیرند؟

در ابتدا باید بدانید که برای این که بخواهید فرزندی را به سرپرستی بگیرید، خود شما به عنوان سرپرست، باید در یکی از سه دسته ذیل باشید:

بر اساس قانون، افرادی که می خواهند فرزندی را به سرپرستی بگیرند به سه دسته تقسیم می شوند:

۱-زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزندی نشده باشند، مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

۲-زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر آن که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

۳-دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداق سی سال سن داشته باشند، منحصرا حق سرپرستی دختران بالای دو سال (اناث) را خواهند داشت. (اگر زنان و دختران متقاضی سرپرست بخواهند ازدواج نمایند باید مشخصات فرزند مورد نظر را خود را به دادگاه اعلام کنند، سازمان بهزیستی باید گزارش خود را به دادگاه ارائه دهد، دادگاه در مورد ادامه سرپرستی یا فسخ حکم سرپرستی تصمیم گیری می کند)

حتما برایتان جالب است که بدانید:

هم افرادی که تابعیت ایران را دارند ( ایرانی الاصل نیستند ) و هم ایرانیان مقیم خارج از کشور، با شرایطی می توانند فرزندی را به سرپرستی قبول نمایند:

به این ترتیب که کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانانی را که مشمول شرایط قانونی هستند، با رعایت موارد و شرایط قانون به سرپرستی بگیرند.

ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی تقدیم نمایند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، با سازمان بهزیستی همکاری نمایند و سازمان بهزیستی موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

مطابق قانون برای درخواست فرزندخواندگی، باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات

ب ـ عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج ـ تمکن مالی (توانایی مالی)

 دـ عدم حجر(عاقل بودن سرپریت)

 هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

 وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

 زـ صلاحیت اخلاقی

 ح ـ عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج

ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اولویت برای فرزندخواندگی طبق قانون با چه کسانی است؟

۱-اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

۲-درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.

۳-درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد.

۴-افرادی که با دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

۵-اگر بستگان کودک و نوجوان در بین افرادی که می خواهند فرزند را به سرپرستی قبول نمایند وجود داشته باشند، دادگاه با دریافت نظر از سازمان بهزیستی و با رعایت مصلحت کودک آنان را از برخی شرایط معاف می کند.

۶-در مورد زوجین متقاضی که از ازدوجشان فرزندی ندارند ، اگر به تشخیص سازمان پزشکی قانونی، امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، شرط گذشت مدت پنج سال از ازدواجشان، در مورد آنان در نظر گرفته نمی شود.

برای سرپرستی فرزندخوانده از کجا شروع کنیم؟

مدارک لازم:

*فتوکپی عقدنامه ازدواج زوجین متقاضی

*تصویر کلیه صفحات شناسنامه زوجین و بانوان متقاضی سرپرستی

*گواهی ناباروری با تعیین فرد ناباروراز متخصص نا باروری یا مراکز درمان نا باروری

*مدارک مربوط به توانایی(استطاعت مالی)نظیر: فیش حقوقی، تصویر سند مالکیت منزل یا اجاره نامه و …

*مدارک مربوط به صلاحییت های اخلاقی و اجتماعی از جمله استشهادیه محلی، مدارک تحصیلی و…ارائه شود.

متقاضیان سرپرستی، باید در ابتدا تقاضانامه ای را به سازمان بهزیستی ارائه نمایند.

در مورد ارائه تقاضانامه به این نکته توجه کنید که در صورتی که زن وشوهر درخواست سرپرستی داشته باشند این تقاضا باید از طرف هر دوی آنان تنظیم و ارائه شود.

پس از آن که تقاضانامه ارائه شد، سازمان بهزیستی مکلف است حداکثر پس از دو ماه با اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح (دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است) تقدیم کند و دادگاه بعد از آن که شرایط قانونی و نظریه کارشناسی را در نظر گرفت قرار سرپرستی آزمایشی را صادر می کند و این قرار به دادستان، متقاضی و سازمان بهزیستی ابلاغ می شود. قرار سرپرستی ابتدا بصورت آزمایشی (شش ماهه) صادر می شود.

برای این که این قرار موقت شش ماهه به حکم سرپرستی تبدیل شود، نباید در این دوران این قرار فسخ شود و دادگاه با در نظر گرفتن شرایطی، پس از گذشت ۶ ماه، حکم را صادر می نماید.

صدور حکم سرپرستی به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود.

آیا به سرپرستی گرفتن فرزند، مزایایی هم دارد؟

شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد

شرایط کودکان و نوجوانانی که بر اساس قانون می توانند مورد سرپرستی قرار گیرند بر اساس مواد ۸ و ۹ و  10قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست می باشد.

آیا  فرزند خوانده مطابق قانون ایران ارث می برد؟

بر اساس قانون ایران، فرزند خوانده ارث نمی برد، حتی اگر پدر خوانده و مادر خوانده او هیچ وارث دیگری نداشته باشند.

لیکن حضانت و نگهداری این کودکان بر اساس قانون بر عهده سرپرستان آن ها است. اولویت پرداخت هزینه های فرزند خوانده با پدر خوانده و بعد با مادر خوانده است واین هزینه ها به نوعی نفقه فرزند خوانده محسوب می شود.

در چه مواردی حکم سرپرستی صادر شده فسخ می گردد؟

حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می شود:

الف ـ در صورتی که هر یک از شرایط مقرر در ماده (۶) این قانون منتفی گردد.

. ب ـ تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان، در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

. دـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

لازم است بدانید در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

گروه حقوقی گرشا با مشاورین حقوقی متخصص از ابتدا تا انتهای این مسیر در کنار شما خواهد بود تا در کوتاهترین زمان ممکن این مسیر را طی نمایید.

اشتراک گذاری

مطالب بیشتر

حضانت-فرزند-در-قانون-جدید

حضانت فرزند در قانون جدید

حضانت فرزند یکی از مهم ترین تکالیف والدین است، اهمیت مبحث حضانت به اندازه‌ای است، که هم در قانون مدنی و هم در قانون حمایت

در کنار شما هستیم

برای کسب اطلاعات و جزئیات دقیق‌تر با مشاوران گروه حقوقی گرشا تماس بگیرید.

صفر تا صد معاملات خودرو

گروه حقوقی گرشا برگزار می کند. کارگاه حضوری صفر تا صد معاملات خودرو ویژه نمایشگاه داران و معامله کنندگان خودرو ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵

پرداخت وجه بدون اخذ رسید

در روابط روزمره ممکن است اتفاق بیفتد که به درخواست کسی و بدون وجود طلبی از جانب او، پولی را به وی دهید و به

قرارداد EPC چیست؟

قرارداد EPC راهنمای جامع برای کارفرمایان و پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی و صنعتی قرارداد EPC چیست؟ قرارداد EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت) یک نوع نوین

Whatsapp
سلام، چطور می‌توانیم در خدمت شما باشیم؟
سلام، چطور می‌توانیم درخدمت شما باشیم؟

Hello, How can we help you?