021-22664813   |  021-22664702

مهریه

وکیل حقوقی ازدواج موقت (نکاح منقطع)

مهریه پیشینه ی شرعی و عرفی در کشور ایران دارد و در قانون نیز به عنوان یک حق برای بانوان تعریف گردیده است و پشتوانه ای برای زوجه در زندگی مشترک می باشد و بر این اساس، زوجه می تواند هر زمان که بخواهد آن را از همسرش مطالبه نماید. البته با توجه به این که مهریه زوجه عندالستطاعه و یا عندالمطالبه باشد شرایط مرد برای پرداخت مهریه متفاوت خواهد بود.
متاسفانه امروزه پرونده های مطالبه مهریه حجم کثیری از پرونده های دادگاههای خانواده و ادارات اجرای اسناد رسمی را در بر گرفته است که به دلیل رویه های مختلف و مسیر پر پیچ و خم وصول آن، معمولا بانوان محترم نمی توانند این حق را به درستی استیفا نمایند.

از چه مراجعی، مهریه خود را مطالبه کنیم؟
بر اساس قانون حمایت از خانواده، مطالبه مهریه هم از طریق دادگاه و هم از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی ممکن می باشد. طبق بخشنامه ریاست سابق قوه قضائیه، در اکثر شهرهای ایران جهت مطالبه مهریه می بایست ابتدائاً از طریق ادارات اجرای رسمی اقدام و در صورت عدم تکافوی دارایی زوج، مطالبه باقیمانده مهریه و در صورت عدم شناسایی هیچ مالی از زوج، مطالبه کل مهریه از طریق دادگاه صورت می گیرد.
پس به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر شهرها در صورتی که ابتدائاً به دادگاه مراجعه کنید دعوی شما محکوم به رد خواهد شد و ممکن است مبلغ گزافی را بابت هزینه دادرسی از دست بدهید.

الف- چگونه می توانیم مهریه خود را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نماییم؟

برای مطالبه مهریه از طریق ادارات اجرای ثبت، زوجه ابتدائاً می بایست با سند ازدواج به دفترخانه ای که عقد در آن جا صورت گرفته است مراجعه نمائید. (در صورتی که زوجه سند ازدواج نداشته باشد می تواند رونوشت سند ازدواج را از همان دفترخانه محل وقوع عقد تقاضا نماید).

پس از ارائه مدارک و درخواست صدور اجرائیه، سر دفتر گواهی مربوطه را صادر می کند و زوجه را جهت انجام اقدامات پستی اجرائیه راهنمایی می کند.

 سپس زوجه مدارک ارائه شده توسط دفترخانه را به اداره اجرای اسناد رسمی تحویل می دهد.

(در شهرهای کوچک اداره اجرای اسناد رسمی داخل ساختمان سازمان ثبت اسناد آن شهر می باشد و در شهر های بزرگ اداره اجرای مهریه در ساختمان مجزا و به طور مثال اداره اجرای مهریه در تهران واقع در خیابان قائم مقام – کوچه میرزا حسنی می باشد).

پس از تشکیل پرونده اجرایی، پیامکی برای زوجه ارسال می گردد که حاوی مشخصات پرونده در اداره اجرای مهریه می باشد. زوجه با داشتن اطلاعات پرونده  در شهرهای کوچک بدون اخذ نوبت به اداره اجرا مراجعه و عملیات اجرایی را آغاز می کند. در شهرهای بزرگ جهت مراجعه به اداره اجرای مهریه می بایست به سایت اداره مراجعه (به طور مثال در تهران می بایست به سایت th.ssaa.ir مراجعه نمایند). و نسبت به اخذ نوبت اقدام  نمایید.

خوشبختانه به تازگی زوجه می تواند به دفترخانه محل ازدواج مراجعه کرده و در خواست خود را مبنی بر استعلام، معرفی و توقیف مال از زوج ارائه نماید. بسیاری از درخواست ها از قبیل توقیف ملک خودرو به صورت سیستمی به اداره مربوطه ارسال شده و نیازی به مراجعه حضوری نمی باشند؛ اما برای برخی از درخواست ها از قبیل توقیف حساب و یا توقیف حقوق، زوجه می بایست پس از ثبت درخواست در دفترخانه، اقدام به اخذ نوبت کرده و پس از مراجعه به اداره اجرای مهریه فیزیک نامه ها را دریافت کرده و به اداره مربوطه تحویل دهند.پس از سپری شدن مراحل توقیف، بسته به اینکه توقیف شده وجه نقد و یا مال اعم از منقول یا غیر منقول باشد. مراحل ذیل نسبت به وصول آن صورت می پذیرد:

۱- در صورتی که مال توقیف شده وجه نقد باشد اداره اجرا دستور می دهد که ۹۵ درصد از وجه نقد توقیف شده به حساب زوجه واریز و ۵ درصد نیز به حساب دادگستری به عنوان هزینه نیم عشر اجرایی واریز گردد.

۲- در صورتی که مال توقیف شده هر چیز به جز وجه نقد باشد اعم از زمین، خودرو، خط موبایل و … می بایست ابتدائاً ارزیابی مال انجام گردد. در این مرحله، موضوع به یک کارشناس ارجاع می گردد. کارشناس مربوطه، ارزیابی را انجام داده و قیمت مال را بر اساس عرف روز بازار طی نظریه کارشناسی به اداره اجرا اعلام می نماید.

اداره اجرا، نظریه ی کارشناس را به طرفین (زوج و زوجه) ابلاغ می نماید و یک هفته مهلت جهت اعتراض به نظریه را به زوجین می دهد. در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد نظریه قطعی و در صورت اعتراض موضوع به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع می گردد.

پس از قطعیت نظریه کارشناسی، آگهی مزایده مال منتشر می شود که در آن، مال مورد مزایده معرفی و قیمت پایه تعیین می گردد. چنانچه اشخاصی تمایل به شرکت در مزایده داشته باشند می بایست ده درصد از قیمت پایه را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به حساب دادگستری واریز نماید.

توجه داشته باشید اگر در این مرحله با همسر خود به سازش یا هر توافقی دست یافتید، می بایست قبل از روز مزایده این موضوع را به اداره اجرا اطلاع دهید، چراکه در صورت برگزاری مزایده، امکان ابطال آن وجود ندارد.

پس از برگزاری مزایده چنانچه مال به فروش رسد، بر اساس قیمت فروخته شده ۹۵ درصد قیمت به حساب زوجه واریز و ۵ درصد نیز به عنوان نیم عشر اجرایی به حساب دادگستری واریز می گردد.

اما اگر مال در نوبت اول مزایده به فروش نرسد، زوجه می تواند تجدید مزایده را برای ۱ بار تقاضا کند. در صورتی که مال در مزایده دوم نیز به فروش نرسد؛ زوجه می تواند مال را به همان قیمت پایه بردارد و هزینه نیم عشر اجرایی را به حساب دادگستری واریز نماید.

پس از برگزاری مزایده و فروش اموال زوج، چنانچه اموال فروش رفته، تکافوی مهریه ی زوجه را بدهد مهریه وصول شده تلقی می گردد اما چنانچه مهریه به صورت کامل وصول نشده باشد و یا اصلا مالی شناسایی نشود، زوجه می تواند با دریافت گواهی از اداره اجرا به دادگاه خانواده جهت مطالبه مابقی یا کل مهریه مراجعه نماید.

 ب- چگونه می توانیم مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه نماییم؟

در صورتی که اقدامات انجام شده در اداره اجرای اسناد رسمی منجر به استیفای  همه ی مهریه نگردد و یا هیچ گونه مالی از زوج شناسایی نگردد، زوجه با دریافت گواهی مربوطه از آن اداره، به دادگاه محل اقامت خود یا همسر مراجعه می نماید.

بانوان محترم در این روش می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت دادخواست مهریه با ارائه گواهی مربوطه اقدام نمایید و نباید مستقیما به دادگاه مراجعه نمایید.

در این مرحله و پس ازارجاع دادخواست مطالبه مهریه به یکی از شعب دادگاه خانواده، پرونده مطالبه مهریه شما مورد رسیدگی قرار می گیرد و حکم به محکومیت همسر به پرداخت کل مهریه(در صورت عدم شناسایی هیچ گونه مال و در نتیحه عدم وصول هیچ میزان از مهریه در اداره اجرا) و یا الباقی مهریه (در صورت وصول میزانی از مهریه از طریق اداره اجرا) صادر می گردد.

گروه حقوقی گرشا با داشتن وکلای متخصص وآشنا به رویه های گوناگون مطالبه مهریه، شما را از آغاز تا پایان این مسیر همراهی می نماید تا با سریعترین و صحیح ترین روش نسبت به مطالبه این حق اقدام نمایید.

اشتراک گذاری

مطالب بیشتر

حضانت-فرزند-در-قانون-جدید

حضانت فرزند در قانون جدید

حضانت فرزند یکی از مهم ترین تکالیف والدین است، اهمیت مبحث حضانت به اندازه‌ای است، که هم در قانون مدنی و هم در قانون حمایت

در کنار شما هستیم

برای کسب اطلاعات و جزئیات دقیق‌تر با مشاوران گروه حقوقی گرشا تماس بگیرید.

صفر تا صد معاملات خودرو

گروه حقوقی گرشا برگزار می کند. کارگاه حضوری صفر تا صد معاملات خودرو ویژه نمایشگاه داران و معامله کنندگان خودرو ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵

پرداخت وجه بدون اخذ رسید

در روابط روزمره ممکن است اتفاق بیفتد که به درخواست کسی و بدون وجود طلبی از جانب او، پولی را به وی دهید و به

قرارداد EPC چیست؟

قرارداد EPC راهنمای جامع برای کارفرمایان و پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی و صنعتی قرارداد EPC چیست؟ قرارداد EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت) یک نوع نوین

Whatsapp
سلام، چطور می‌توانیم در خدمت شما باشیم؟
سلام، چطور می‌توانیم درخدمت شما باشیم؟

Hello, How can we help you?